เรื่องเด่นวันนี้

IMAGE ประชุมบุคลากรฯ มิ.ย 64
กศน. จังหวัดอุตรดิตถ์ วันจันทร์, 07 มิถุนายน 2564

อ่านต่อ...
จำนวนอ่าน 22 ครั้ง
IMAGE เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔
กศน. จังหวัดอุตรดิตถ์ วันอังคาร, 01 มิถุนายน 2564

อ่านต่อ...
จำนวนอ่าน 36 ครั้ง

ข่าวประกาศทางราชการ

ขอเผยแพร่รายงานงบทดลองราชการประจำเดือนพฤษภาคม 2564
วันพฤหัสบดี, 10 มิถุนายน 2564 ประกาศโดย ประกาศทางราชการ กศน. อต.
อ่านต่อ...
ขอเผยแพร่รายงานงบทดลองราชการประจำเดือนเมษายน 2564
วันอาทิตย์, 09 พฤษภาคม 2564 ประกาศโดย ประกาศทางราชการ กศน. อต.
อ่านต่อ...
ขอเผยแพร่รายงานงบทดลองราชการประจำเดือนมีนาคม 2564
วันพฤหัสบดี, 15 เมษายน 2564 ประกาศโดย ประกาศทางราชการ กศน. อต.
อ่านต่อ...
ขอเผยแพร่รายงานงบทดลองราชการประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
วันศุกร์, 12 มีนาคม 2564 ประกาศโดย ประกาศทางราชการ กศน. อต.
อ่านต่อ...
ขอเผยแพร่รายงานงบทดลองราชการประจำเดือนมกราคม 2564
วันพฤหัสบดี, 04 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศโดย ประกาศทางราชการ กศน. อต.
อ่านต่อ...
ขอเผยแพร่รายงานงบทดลองราชการประจำเดือนธันวาคม 2563
วันพฤหัสบดี, 07 มกราคม 2564 ประกาศโดย ประกาศทางราชการ กศน. อต.
อ่านต่อ...
ขอเผยแพร่รายงานงบทดลองราชการประจำเดือนพฤศจิกายน 2563
วันจันทร์, 14 ธันวาคม 2563 ประกาศโดย ประกาศทางราชการ กศน. อต.
อ่านต่อ...
ขอเผยแพร่รายงานงบทดลองราชการประจำเดือนตุลาคม 2563
วันศุกร์, 13 พฤศจิกายน 2563 ประกาศโดย ประกาศทางราชการ กศน. อต.
อ่านต่อ...
ขอเผยแพร่รายงานงบทดลองราชการประจำเดือนกันยายน 2563
วันพฤหัสบดี, 15 ตุลาคม 2563 ประกาศโดย ประกาศทางราชการ กศน. อต.
อ่านต่อ...
ขอเผยแพร่รายงานงบทดลองราชการประจำเดือนสิงหาคม 2563
วันศุกร์, 11 กันยายน 2563 ประกาศโดย ประกาศทางราชการ กศน. อต.
อ่านต่อ...

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

IMAGE กศน.อำเภอทองแสนขัน จัดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกิจกรรมสอนเสริม
ข่าวกิจกรรม กศน. จ.อุตรดิตถ์   วันเสาร์, 07 กุมภาพันธ์ 2558
     กศน.อำเภอทองแสนขัน จัดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกิจกรรมสอนเสริม ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรเงรียนทองแสนขันวิทยา...
อ่านต่อ...
จำนวนอ่าน 5676 ครั้ง
IMAGE กศน.อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพื่อสร้างเสริมอุดมการณ์ รักชาติ ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
ข่าวกิจกรรม กศน. จ.อุตรดิตถ์   วันพฤหัสบดี, 29 มกราคม 2558
     เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2558 กศน.อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์...
อ่านต่อ...
จำนวนอ่าน 3073 ครั้ง
IMAGE กศน.อำเภอทองแสนขัน ร่วมโครงการรณรงค์การปลูกหญ้าแฝก เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ
ข่าวกิจกรรม กศน. จ.อุตรดิตถ์   วันอังคาร, 27 มกราคม 2558
     กศน.อำเภอทองแสนขัน ร่วมโครงการรณรงค์การปลูกหญ้าแฝก เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ณ หมู่ 7 บ้านไร้ห้วยพี้ ตำบลป่าคาย...
อ่านต่อ...
จำนวนอ่าน 3778 ครั้ง
IMAGE กศน.อำเภอทองแสนขัน ออกหน่วยห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่
ข่าวกิจกรรม กศน. จ.อุตรดิตถ์   วันอังคาร, 27 มกราคม 2558
     กศน.อำเภอทองแสนขัน ออกหน่วยห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่ ณ วัดบ้านไร้ห้วยพี้ ตำบลป่าคาย อำเภอทองแสนขัน...
อ่านต่อ...
จำนวนอ่าน 4321 ครั้ง
IMAGE กศน.อำเภอพิชัย “เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ “เขาบันไดม้าเกมส์ ” ครั้งที่ 12
ข่าวกิจกรรม กศน. จ.อุตรดิตถ์   วันศุกร์, 26 ธันวาคม 2557
     กศน.อำเภอิพิชัย นำโดยนายวิชรัช บุณโยประการ นำบุคลากร กศน.อำเภอพิชัย เข้าร่วมแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์...
อ่านต่อ...
จำนวนอ่าน 3248 ครั้ง

ข่าว กศน. อำเภอ

ข่าวสาร กศน.