• IMG 25631204 153146

  • IMG 25631201 134410

  • IMG 25631204 134954

  • IMG 25631204 133740

  • IMG 25631201 134410

ข่าวประกาศทางราชการ

ขอเผยแพร่รายงานงบทดลองราชการประจำเดือนตุลาคม 2563
วันศุกร์, 13 พฤศจิกายน 2563 ประกาศโดย ประกาศทางราชการ กศน. อต.
อ่านต่อ...
ขอเผยแพร่รายงานงบทดลองราชการประจำเดือนกันยายน 2563
วันพฤหัสบดี, 15 ตุลาคม 2563 ประกาศโดย ประกาศทางราชการ กศน. อต.
อ่านต่อ...
ขอเผยแพร่รายงานงบทดลองราชการประจำเดือนสิงหาคม 2563
วันศุกร์, 11 กันยายน 2563 ประกาศโดย ประกาศทางราชการ กศน. อต.
อ่านต่อ...
ขอเผยแพร่รายงานงบทดลองราชการประจำเดือนกรกฎาคม 2563
วันอังคาร, 11 สิงหาคม 2563 ประกาศโดย ประกาศทางราชการ กศน. อต.
อ่านต่อ...
ขอเผยแพร่รายงานงบทดลองราชการประจำเดือนมิถุนายน 2563
วันอังคาร, 14 กรกฎาคม 2563 ประกาศโดย ประกาศทางราชการ กศน. อต.
อ่านต่อ...
ขอเผยแพร่รายงานงบทดลองราชการประจำเดือนพฤษภาคม 2563
วันศุกร์, 12 มิถุนายน 2563 ประกาศโดย ประกาศทางราชการ กศน. อต.
อ่านต่อ...
ขอเผยแพร่รายงานงบทดลองราชการประจำเดือนเมษายน 2563
วันศุกร์, 08 พฤษภาคม 2563 ประกาศโดย admin กศน.อต.
อ่านต่อ...
ขอเผยแพร่รายงานงบทดลองราชการประจำเดือนมกราคม 2563
วันศุกร์, 14 กุมภาพันธ์ 2563 ประกาศโดย admin กศน.อต.
อ่านต่อ...

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

IMAGE กศน.อำเภอทองแสนขัน จัดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกิจกรรมสอนเสริม
ข่าวกิจกรรม กศน. จ.อุตรดิตถ์   วันเสาร์, 07 กุมภาพันธ์ 2558
     กศน.อำเภอทองแสนขัน จัดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกิจกรรมสอนเสริม ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรเงรียนทองแสนขันวิทยา...
อ่านต่อ...
จำนวนอ่าน 5159 ครั้ง
IMAGE กศน.อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพื่อสร้างเสริมอุดมการณ์ รักชาติ ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
ข่าวกิจกรรม กศน. จ.อุตรดิตถ์   วันพฤหัสบดี, 29 มกราคม 2558
     เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2558 กศน.อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์...
อ่านต่อ...
จำนวนอ่าน 2923 ครั้ง
IMAGE กศน.อำเภอทองแสนขัน ร่วมโครงการรณรงค์การปลูกหญ้าแฝก เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ
ข่าวกิจกรรม กศน. จ.อุตรดิตถ์   วันอังคาร, 27 มกราคม 2558
     กศน.อำเภอทองแสนขัน ร่วมโครงการรณรงค์การปลูกหญ้าแฝก เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ณ หมู่ 7 บ้านไร้ห้วยพี้ ตำบลป่าคาย...
อ่านต่อ...
จำนวนอ่าน 3544 ครั้ง
IMAGE กศน.อำเภอทองแสนขัน ออกหน่วยห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่
ข่าวกิจกรรม กศน. จ.อุตรดิตถ์   วันอังคาร, 27 มกราคม 2558
     กศน.อำเภอทองแสนขัน ออกหน่วยห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่ ณ วัดบ้านไร้ห้วยพี้ ตำบลป่าคาย อำเภอทองแสนขัน...
อ่านต่อ...
จำนวนอ่าน 3907 ครั้ง
IMAGE กศน.อำเภอพิชัย “เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ “เขาบันไดม้าเกมส์ ” ครั้งที่ 12
ข่าวกิจกรรม กศน. จ.อุตรดิตถ์   วันศุกร์, 26 ธันวาคม 2557
     กศน.อำเภอิพิชัย นำโดยนายวิชรัช บุณโยประการ นำบุคลากร กศน.อำเภอพิชัย เข้าร่วมแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์...
อ่านต่อ...
จำนวนอ่าน 3082 ครั้ง

ข่าว กศน. อำเภอ

ข่าวสาร กศน.